[NN 63/2018] Tri dokumenta iz nadležnosti HZZO-a

U "Narodnim novinama" br. 63/2018 od 17. srpnja 2018., objavljeni su slijedeći dokumenti: 1.  Odluka o utvrđivanju Dopuns ...

107. sjednica Vlade Republike Hrvatske, 19.07.2018.

Sa 107. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 19. srpnja 2018., izdvajamo točku dnevnog reda vezanu za zdravstvo: 12. a) Prijedlog odluke o ...