[NN 15/2019] HZZO: Lijekovi, ortopedska i druga pomagala

Objave u "Narodnim novinama" br. 15/2019 od 13. veljače 2019. godine: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupi ...

[NN 14/2019] Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu

U "Narodnim novinama" br. 14/2019 od 7. veljače 2019. godine, objavljen je Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu, koji se može pročitati: OV ...