Tijela Udruge

 

Skupština Udruge

Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge.

Pravnu osobu – člana Udruge u Skupštini Udruge predstavlja i zastupa direktor ili osoba koju ovlasti direktor izdavanjem pismene punomoći, koja u tom svojstvu može biti izabrana i u tijela Udruge.

Skupština Udruge sastaje se redovito jednom godišnje.

 

Predsjedništvo Udruge

Predsjedništvo Udruge upravlja radom i poslovanjem Udruge u skladu s općom politikom rada i djelovanjem Udruge koju utvrđuje Skupština Udruge.

Članovi Predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu izabrani na Godišnjoj Skupštini Udruge 27.listopada 2016. godine:

Predsjednik:

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr. med., Klinička bolnica "Sveti Duh", Zagreb

Dopredsjednik:

mr. sc. Miroslav Venus, dr.med., Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, Virovitica

Članovi:

dr.sc. Marinko Rade, Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "prim. dr. Martin Horvat", Rovinj

doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med., Dom zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb

mr.sc. Renata Bek, dr.med., Dom zdravlja Zadarske županije, Zadar

Leo Luetić, dr.med., Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Split

doc.dr.sc.Irena Hrstić, dr. med., Opća bolnica Pula, Pula

prim.Ervin Jančić, dr.med., Opća bolnica Karlovac, Karlovac

Renato Mittermayer, dr.med., Specijalna bolnica Gornja Bistra

prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med., Specijalna bolnica Thalassotherapia, Opatija

prof.dr.sc. Mihajlo Šesto, dr.med., Specijalna bolnica Magdalena, Krapinske toplice

Branko Bazdan, dipl.iur., Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Petar Kulić, univ.spec.oec., Dom zdravlja Vinkovci, Vinkovci

Krunoslav Kovačić, dr.med.vet., Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

doc.prim.dr.sc. Dubravko Huljev, dr.med., Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Zagreb

Branko Godić, dipl.oec., Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

Nada Jambrek, mag.pharm., Gradske ljekarne Zagreb, Zagreb

Ana Jelančić, dr.med., Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Velika Gorica, Velika Gorica

 

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor skrbi o poštivanju zakona, Statuta i drugih akata Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, radu tijela Udruge, osobito financijskom poslovanju i raspolaganju njezinom imovinom. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština Udruge tajnim glasovanjem.

Članovi Nadzornog odbora izabrani na Godišnjoj Skupštini Udruge 27. listopada  2016. godine:

Predsjednica:

prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, prim. dr.med., Psihijatrijska bolnica Rab, Rab

Zamjenica predsjednice:

Luca Lešić,dipl.iur., Dom zdravlja Županja, Županja

Članovi:

prim.dr.sc. Marija Zavalić, dr.med., Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb

dr.sc. Boris Klaić, spec.dent.med., Stomatološka poliklinika Zagreb, Zagreb

Dražen Jagić, dipl.oec., Dom zdravlja Varaždinske županije, Varaždin

 

Uprava Udruge

Direktor:

mr. Dražen Jurković, dr. med.

Savjetnici:

Marijana Mihaljević, mag. iur., samostalni pravni savjetnik

Zvonimir Laušin, dipl. oec., ekonomski savjetnik

Ivan-Kristijan Baričević, mag. oec., ekonomski savjetnik

Petar Maković, univ.bacc.oec., voditelj računovodstva

Tajnica:

Marica Požega