Menadžer u zdravstvenim sustavima - predavanja 02.03. i 03.03.

Održana su prva predavanja u ožujku.

Svoja predavanja održali su:

Četvrtak

Siniša Varga

Petak

Antonija Balenović i Zvonimir Šostar

 

  • 20170302_171440
  • 20170302_171421
  • 20170303_091202
  • 20170303_105502

Predavanja za sljedeći tjedan:

09.03.2017.

17:00-18:30h

2h

 

Antonija Balenović

 

18:45–20:15h

2h

 

Antoaneta Bilić

10.03.2017.

09:00-10:30h

2h

 

Maja Grba Bujević

 

10:45-12:15h

2h

 

Zvonimir Šostar

04.03.2017