Početak programa Menadžer u zdravstvenim sustavima 2019!

U okviru programa jednogodišnjeg usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima 19. i 20. rujna 2019. održana su prva predavanja Dra ...

Upisi za 5. generaciju polaznika su u tijeku!

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske u suradnji s Visokim učilištem Effectus – visoka škola za financije i pravo iz Zagreba od rujna 2019 go ...