14. sjednica proširenog sastava Predsjedništva, 14. rujna 2016. godine

Dana 14. rujna 2016. godine, s početkom u 11.00 sati, održana je 14. sjednica proširenog sastava Predsjedništva Udruge, sa slijedećim dnevnim red ...

13. sjednica Predsjedništva, 1. rujna 2016. godine

Dana 1. rujna 2016. godine održana je 13. sjednica Predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sljedećim dnevnim redom: 1. Verifikacija zap ...