Ugrađen najmanji pacemaker na svijetu

  • Micra_KBC Rijeka (1)
  • Micra_KBC Rijeka (2)
  • Micra_KBC Rijeka (3)
  • Micra_KBC Rijeka (4)
  • Micra_KBC Rijeka (5)
  • Micra_KBC Rijeka (6)
  • Micra_KBC Rijeka (7)
  • Micra_KBC Rijeka (8)