Zaključci Predsjedništva Udruge od 12. ožujka 2015. godine

Predsjedništvo Udruge je dana 12. ožujka 2015. godine održalo svoju 6. sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: 

 1. Verifikacija zapisnika s 5. redovne sjednice Predsjedništva održane dana 18. prosinca 2014. godine; ==>
 2. Izvješće dosadašnjeg ravnatelja Udruge o aktivnostima u periodu od 18. prosinca 2014. do 02. veljače 2015. godine;
 3. Izvješće ravnatelja Udruge o aktivnostima u periodu od 02. veljače 2015. godine do održavanja ove sjednice; 
 4. Operativni program rada Udruge za 2015. godinu; ==>
 5. Projekcija poslovanja Udruge za 2015. godinu, s okvirnom projekcijom za 2016. i 2017. godinu;
 6. Informacija o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u 2014. godini; ==>
 7. Odluka o visini članarine za 2015. godinu; ==>
 8. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta Udruge poslodavaca u zdravstvu; ==>
 9. Izvješće o aktivnim sudskim predmetima Udruge;
 10. Odluka o osnivanju Sekcije zavoda za hitnu medicinu; ==>
 11. Donošenje Odluke o prijemu zdravstvenih ustanova u Udrugu poslodavaca u zdravstvu;
 12. Informacija o održavanju tradicionalnog Savjetovanja Udruge u travnju 2015. godine
 13. Razno.

(Klikom na strelicu iza dnevnog reda možete preuzeti materijal)

Donesen je slijedeći prijedlog zaključaka

Izvješće dosadašnjeg ravnatelja Udruge o aktivnostima u periodu od 18. prosinca 2014. do 02. veljače 2015. godine

1. Predsjedništvo Udruge prihvatilo je «Izvješće dosadašnjeg ravnatelja Udruge o aktivnostima u periodu od 18. prosinca 2014. do 02. veljače 2015. godine»

Ad.3-5.: Izvješće ravnatelja Udruge o aktivnostima u periodu od 02. veljače 2015. godine do održavanja ove sjednice

            Operativni program rada Udruge za 2015. godinu

            Projekcija poslovanja Udruge za 2015. godinu, s okvirnom projekcijom za 2016. i 2017. godinu

1. Predsjedništvo Udruge prihvatilo je «Izvješće ravnatelja Udruge o aktivnostima u periodu od 02. veljače 2015. godine do održavanja ove sjednice 12. ožujka 2015. godine» i «Operativni program rada za 2015. godinu»;

2. Predsjedništvo Udruge prihvatilo je «Projekciju poslovanja Udruge za 2015. godinu, s okvirnom projekcijom za 2016. i 2017. godinu», te pružilo svoju podršku predloženim mjerama uštede

Ad.6.:Informacija o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u 2014. godini

1. Članovi Predsjedništva primili su na znanje kratku informaciju o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u 2014. godini. Cjelovita analiza poslovanja zdravstvenih ustanova za 2014. godinu biti će obrađena na predstojećem Savjetovanju Udruge u Opatiji u travnju 2015. godine.

2. U okviru rasprave o poslovanju obrađivana je i problematika sklapanja ugovora zdravstvenih ustanova s HZZO-om za 2015. godinu. Zaključak i uputa Predsjedništva Udruge je da članice popunjavaju e-ponudu sukladno Mreži javne zdravstvene službe, a ne prema Nacionalnom planu razvoja bolnica (Masterplanu) s obzirom da način prijave prema Masterplanu nije u potpunosti jasan.

 Ad.7.:Odluka o visini članarine za 2015. godinu

1. Odluka o visini članarine za 2015. godinu, u kojoj se iznos članarine ne mijenja, jednoglasno je prihvaćena.

Ad.8.:Prijedlog za izmjene i dopune Statuta Udruge poslodavaca u zdravstvu

1. Prihvaća se izneseni prijedlog – izmjena članka 14. Statuta Udruge, dostavljena za ovu sjednicu, dok će se konkretan prijedlog ostalih izmjena i dopuna pripremiti Predsjedništvu za prvu narednu sjednicu.

Ad.9.:Izvješće o aktivnim sudskim predmetima Udruge

1. Prihvaća se usmeno izvješće Marijane Mihaljević, mag. iur. o aktivnim sudskim predmetima Udruge, te se ista zadužuje da za prvu narednu sjednicu pripremi detaljno pisano izvješće.

Ad.10.:Odluka o osnivanju Sekcije zavoda za hitnu medicinu

1. Odluku o osnivanju Sekcije zavoda za hitnu medicinu Predsjedništvo Udruge  jednoglasno prihvaća.

Ad.11.: Donošenje Odluke o prijemu zdravstvenih ustanova u Udrugu poslodavaca u zdravstvu

Klinički bolnički centar Osijek, Osijek

Klinički bolnički centar Split, Split

Klinički bolnički centar «Sestre Milosrdnice», Zagreb

Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Pula

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Gospić

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Šibenik

Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, Požega

Ad.12.: Informacija o održavanju tradicionalnog Savjetovanja Udruge u travnju 2015. godine

1. Prihvaća se iznesena informacija o održavanju tradicionalnog Savjetovanje Udruge u Opatiji u «Grand Hotelu Adriatic» s okvirnim terminima 16. i 17. ili 23. i 24. travnja 2015. godine. Glavne teme Savjetovanja su: aktualne, financijske i strukturne promjene u sustavu zdravstva, poslovanje zdravstvenih ustanova u 2014. godini i procjena poslovanja u 2015. godini i plan izmjene zakonske regulative na području zdravstvene zaštite.

Ad. 13.: Razno

1. Predsjedništvo Udruge zadužuje Ravnateljstvo da uputi Miinistarstvu zdravlja dopis – zamolbu za prijem užeg vodstva Udruge. Na radnom posjetu razmatrao bi se slijedeći prijedlog tema:

-   Sudjelovanje ministra zdravlja na tradicionalnom Savjetovanju Udruge u Opatiji u travnju (16. i 17. ili 23. i 24. travnja) 2015. godine na aktualnu temu prema dogovoru;

-   Uključivanje Udruge u aktualne izmjene zakona u zdravstvenoj djelatnosti;

-   Ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite za 2015. godinu;

-   Razmatranje pitanja zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama vezano uz Odluku Vlade o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica