Zaključci Izvršnog odbora Sekcije ljekarni 12.02.2015. godine

Izvršni odbor Sekcije ljekarni održao je svoju 12. sjednicu dana 12. veljače 2015. godine sa slijedećim dnevnim redom:

  1.     Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Izvršnog odbora Sekcije ljekarni održane 30. listopada 2014. godine;
  2.     Razmatranje modela normativnog uređenja plaća, naknada plaća i drugih materijalnih prava radnika u ljekarničkoj djelatnosti;
  3.     Informacija o stanju postupka izmjena Pravilnika o uvjetima za izdavanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima;
  4.     Analiza utjecaja iznosa naknade HZZO-a za izdavanje lijekova na poslovanje ljekarničkih ustanova i stajališta Sekcije;
  5.     Informacije o problematici plaćanja naknade za opće-korisne funkcije šume:;
  6.     Informacija o izdanjima Udruge: pretplati na Dopunske kartice Kartoteke gotovih lijekova i Registru lijekova za 2015. godinu (knjiga i E-Registar);
  7.     Razno

 Ad.2.: Razmatranje modela normativnog uređenja plaća, naknada plaća i drugih materijalnih prava radnika u ljekarničkoj djelatnosti

1. Izvršni odbor Sekcije ljekarni donio je odluku o prihvaćanju prijedloga orijentacijskog modela Pravilnika za ljekarničke ustanove.

Ljekarnička ustanova na temeljima oglednog modela ovog Pravilnika donosi vlastiti pravilnik u kojem konkretizira koeficijente složenosti radnih mjesta i duga pitanja iz ovog Pravilnika.

Pri određivanju visine koeficijenata treba voditi brigu da ljekarnička ustanova zbog odabranih, eventualno, previsokih koeficijenata ne dođe u gubitak.

Prilikom usvajanja navedenog Pravilnika, ljekarnička ustanova treba provesti svu propisanu proceduru sukladno Zakonu o radu, a po potrebi i suglasnost nadležnog tijela osnivača ljekarničke ustanove.

Ad.3.: Informacija o stanju postupka izmjena Pravilnika o uvjetima za izdavanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima

 

1. Izvršni odbor Sekcije ljekarni podržava stručna stajališta Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatskog farmaceutskog društva i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u stajalištima, da se bezreceptni lijekovi mogu izdavati isključivo u ljekarnama pod nadzorom magistra farmacije. Podržava odluke tih institucija za pokretanjem postupka izmjena Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, u navedenom smislu. 

Ad. 4.: Analiza utjecaja iznosa naknade HZZO-a za izdavanje lijekova na poslovanje ljekarničkih ustanova i stajališta Sekcije

1. Analizom poslovanja javnih ljekarni utvrđeno je, da iznos naknade HZZO-a za izdavanje lijekova  pokriva prosječno samo 35% troškova za zaposlene, pa je potrebno revidirati vrijednost postojeće naknade.

2. Stručne službe Udruge zadužuju se da na temelju izvrše analize utjecaja naknade za izdavanje lijekova na poslovanje ljekarni, te da putem anketnog upitnika ispitaju učešće prihoda od HZZO-a u ukupnom prihodu ljekarničkih ustanova.

   Izrađenu analizu i njezine rezultate koristiti u svrhu predlaganja nove vrijednosti naknade za izadavanje lijekova, o istome obavijestiti zdravstvenu administraciju.

Ad.5.:  Informacije o problematici plaćanja naknade za opće-korisne funkcije šume

1. Prema dostupnim informacijama, Hrvatske šume terete i utužuju ljekarničke ustanove za plaćanje naknade za opće-korisne funkcije šuma.

Stav je Izvršnog odbora Sekcije da to dodatno opterećuje poslovanje ljekarni, pa je potrebito izvršiti temeljitu elaboraciju tog pitanja, te na temelju toga pokrenuti preko Ministarstva zdravlja odgovarajući postupak za izmjenu Zakona o šumama. O tome s analizom i zahtjevom Sekcije upoznati Saborski odbor i Ministarstvo poljoprivrede.

 

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica