Svjetski i nacionalni dan sigurnosti i zdravlja na radu

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu, koji se obilježava 28. travnja svake godine, nastoji potaknuti globalno poboljšanje prevencije i zaštite od nesreća i  bolesti na radu. Riječ je o kampanji koja međunarodnu pozornost nastoji usmjeriti na veličinu problema te na to kako promicanje i stvaranje kulture sigurnosti i zdravlja može pomoći u smanjenju broja smrtnih slučajeva i ozljeda na radu.

Svi smo odgovorni za sprječavanje nesreća i ozljeda na poslu. Vlade država odgovorne su za pružanje infrastrukture – zakona i usluga – koja je potrebna kako bi radnici zadržali svoju radnu sposobnost; to uključuje razvoj nacionalne politike, programa i sustava inspekcije, kako bi se osigurala usklađenost s propisima i politikom zaštite zdravlja na radu. Poslodavci su odgovorni za pružanje sigurnog i zdravog radnog okruženja, a radnici su odgovorni za siguran rad i zaštitu samih sebe, ne ugrožavajući druge, kroz poznavanje svojih prava i sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera.

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu i Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada (12.07.) u 2018. godini zajednički provode kampanju i ističu globalnu potrebu za poboljšanjem sigurnosti i zdravlja mladih radnika te za prestankom dječjeg rada.

Osim brojnih ozljeda, opasnosti s kojima se suočavaju djeca koja rade često ugrožavaju njihovo zdravlje, pa i sam život. Djeca imaju pravo biti zaštićena od svih oblika dječjeg rada, uključujući i opasne poslove na kojima rade milijuni djece širom svijeta.

Kampanja ima za cilj ubrzati aktivnosti na postizanju Ciljeva održivog razvoja, konkretno  cilja 8.8. Sigurno radno okruženje za sve radnike do 2030. godine te cilja 8.7. Zaustavljanje svih oblika dječjeg rada do 2025. godine.

541 milijuna mladih radnika (u dobi od 15 do 24 godine) – što uključuje 37 milijuna djece koja rade – čine više od 15% svjetske radne snage i iskazuju više od 40% ozljeda bez smrtne posljedice nego radnici stariji od 25 godina.

Nacionalna kultura zaštite na radu i zdravlja je ona u kojoj se poštuje pravo na sigurno i zdravo radno okruženje na svim razinama, gdje vlade, poslodavci i radnici aktivno sudjeluju u ostvarivanju sigurne i zdrave radne sredine kroz sustav definiranih prava, odgovornosti i dužnosti, i gdje se kao najveći prioritet postavlja usklađenost s načelom prevencije.

Izvor: World Day for Safety and Health at Work

27.04.2018