[SVE za NJU] Stručni skup o Nacionalnom planu protiv raka - 04.10.2018.

U cilju informiranja i poticanja javne rasprave o Nacionalnom planu protiv raka, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU organizira stručni skup:

„Što će Nacionalni plan donijeti bolesnicima i kako će unaprijediti liječenje?“

4. listopada 2018. u 11.00 h, u ŠNZ „Andrija Štampar“, Zagreb,Rockefellerova 4

Program skupa:

 

27.09.2018