Sjednica Stručnog društva ZZJZ, 14.11.2018.

Dana 14. studenog 2018. godine u Opatiji, uz 2. Međunarodni kongres o kvaliteti i sigurnosti hrane, održana je sjednica Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo održane u Virovitici, 20. travnja 2018. godine;

2. Poslovanje zavoda za javno zdravstvo za razdoblje I-IX 2018.

Referent: Zvonimir Laušin, dipl.oec.;

3. Izrada pokazatelja (postupnika) za pojedine djelatnosti (DTP) zavoda za javno zdravstvo;

  Referenti: dr.sc. Ivana Pavić Šimetin, dr.med., Nataša Dragaš Zubalj, univ.spec.,dr.med., spec.šk.med.;

4.Razno.

  • opatija_1
  • opatija_2
  • opatija_3
  • opatija_4
  • opatija_5
  • opatija_6
  • opatija_7

14.11.2018