Sjednica Stručnog društva ljekarni, 07.02.2018.

Dana 7. veljače 2018. godine održana je sjednica Stručnog društva ljekarni, kojoj su, uz članice, također prisustvovali i predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo, mag.pharm. te predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva mr.sc. Darko Takač, mag.pharm.

Na sjednici, novoizabrana predsjednica SD ljekarni Andreja Knežević, mag.pharm., nazočne članice te uprava Udruge, zahvalili su na izvrsnoj suradnji, radu, aktivnosti i trudu dugogodišnjem uvaženom predsjedniku SD ljekarni, mr. Dragutinu Korošecu, dr.vet.med., koji odlazi u mirovinu. 

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine Stručnog društva ljekarni održane u Koprivnici, 15. studenog 2017.;
    Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.;
2. Usvajanje Programa rada Stručnog društva ljekarni za mandatno razdoblje 2018. – 2020. godine;
    Referent: Andreja Knežević, mag.pharm., Marijana Mihaljević, mag.iur.;
3. Izvješće o sastanku u Hrvatskoj ljekarničkoj komori održanom 16. siječnja 2018. godine;
    Referent: Andreja Knežević, mag.pharm.;
4. Informacija o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2018. godinu;
    Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.;
5. Izvješće o financijskom poslovanju ljekarni za razdoblje I. –  IX. 2017. godine;
    Referent: Davor Katavić, dipl.oec.;
6. Razno.

08.02.2018