Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 24.04.2018.

Dana 24. travnja 2018. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane dana 16. veljače 2018. godine;
2. Informacija sa sastanka održanog u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje održanog dana 5. ožujka 2018.g.;
Referenti: dr.sci. Većeslav Bergman, dr.med.spec. stomatološke protetike, Ante Ivančić, dr.med.,dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med.spec., Dragica Jesih, dipl.oec.;
3. Rasprava o Prijedlogu nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti i mogućim utjecajima na financijsko poslovanje domova   zdravlja;
Referenti: Marijana Mihaljević, mag.iur., Davor Katavić, dipl.oec.;
4. Razno.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

 

24.04.2018