Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 19.10.2017.

Dana 19. listopada 2017. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane 4. rujna 2017. godine;
  2. Razmatranje dijela teksta Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti – usporedni prikaz.

20.10.2017