Sjednica Stručnog društva bolnica, 29.01.2020.

Dana 29. siječnja 2020. godine održana je sjednica Stručnog društva bolnica,sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva bolnica održane dana 1. listopada 2019. godine;
  2. Novonastala situacija vezano uz dopis Ministarstva financija o usklađivanju knjigovodstvenih evidencija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ustanova u zdravstvu od 15. siječnja 2020. godine;
  3. Uvjeti poslovanja bolničkih zdravstvenih ustanova u 2020. godini;
  4. Prijedlozi za novi model utvrđivanja cijena zdravstvenih usluga;
  5. Razno.

30.01.2020