Sjednica Stručnog društva bolnica, 12.02.2018.

Dana 12. veljače 2018. godine održana je sjednica Stručnog društva bolnica, na kojoj su, uz članice, također sudjelovale gđa Iva Sabljak i gđa Ana Zaradić iz FINA-e, koje su govorile o sustavu Centralnog obračuna plaća (COP) za zdravstvene djelatnike.

Dnevni red sjednice:

1.    Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva bolnica održane 1. ožujka 2016. godine;
2.    Izbor predsjednika i dopredsjednika Stručnog društva bolnica za iduće mandatno razdoblje;
       Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva;
3.    Informacija o sudskim presudama povodom tužbi radnika radi isplate razlike plaće za prekovremeni rad;    
       Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.;    
4.    Preliminarno izvješće o financijskom poslovanju bolnica za razdoblje I.-XII. 2017. godine;
       Referent: Davor Katavić, dipl.oec.;
5.    Informacija o pokretanju postupka pregovora o sklapanju KU za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja;
       Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva;
6.    Dogovor o izradi programa rada Stručnog društva bolnica u idućem mandatnom razdoblju;
7.    Razno.

 • SDbol-12-2-18_1
 • SDbol-12-2-18_2
 • SDbol-12-2-18_3
 • SDbol-12-2-18_4
 • SDbol-12-2-18_5
 • SDbol-12-2-18_6
 • SDbol-12-2-18_7
 • SDbol-12-2-18_8
 • SDbol-12-2-18_9
 • SDbol-12-2-18_10
 • SDbol-12-2-18_11
 • SDbol-12-2-18_12
 • SDbol-12-2-18_13
 • SDbol-12-2-18_14
 • SDbol-12-2-18_15
 • SDbol-12-2-18_16
 • SDbol-12-2-18_17
 • SDbol-12-2-18_18

13.02.2018