Sjednica Sekcije zavoda za javno zdravstvo

Dana 06. listopada 2014. godine održana je sjednica Sekcije zavoda za javno zdravstvo sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Izvršnog odbora Sekcije ZZJZ održane dana 30. siječnja 2014. godine;

2. Poslovanje zavoda za javno zdravstvo u razdoblju I.VI. 2014. godine s procjenom do kraja 2014. godine;

3. Utjecaj novih Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu na poslovanje zavoda za javno zdravstvo;

4. Izbor jednog člana IZvršnog odbora Sekcije zavoda za javno zdravstvo;

5. Razno.

Na sjednici su prisustvovali gotovo svi članovi Sekcije zavoda za javno zdravstvo te predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje gđa Jasna Dvoršćak, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za ugovaranje. Vezano uz raspravu po točki 3. dnevnog reda gđa Dvoršćak je izvijestila prisutne da su "Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu" akt koji je donesen zbog zakonske obveze te je po svojem karakteru normativan i prema njemu se ne provodi isplata financijskih sredstava. Također je naglasila da navedeni akt neće biti osnova za određivanje cijena u Odluci o osnovama za ugovaranje za 2015. godine.

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica