Sekcija zavoda za javno zdravstvo 26.05.2015.

Sekcija ZZJZ 26.05.2015Sekcija zavoda za javno zdravstvo održala je sjednicu 26. svibnja 2015. godine u prostorijama Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sljedećim dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Sekcije zavoda za javno zdravstvo održane dana 22. travnja 2015. godine;
2. Uvod u raspravu o konačnim prijedlozima izmjena i dopuna zakona;
3. Rasprava o konačnim prijedlozima:
- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
4. Razno.

Nakon razmatranja problematike vezane uz status zavoda za javno zdravstvo u predloženom konačnom prijedlogu teksta izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti doneseni su sljedeći zaključci: 

Članovi Sekcije zavoda za javno zdravstvo jednoglasno donose sljedeće prijedloge za izmjenu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti:
1. Izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti, treba ostati, kako je bilo i dosadašnje zakonsko rješenje;
2. Zbog nedostatka psihijatara u manjim sredinama treba dozvoliti, da nositelji timova u izvanbolničkom liječenju mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti, budu liječnici drugih specijalnosti (legalizacija postojećeg stanja);
3. Definirati epidemiološki tim na način, da ga čine 3 izvršitelja, kako je sada regulirano kadrovskim normativima HZZO-a (Pravilnik o kadrovskim normativima);
4. Podržava se promocija zdravlja, kao nova djelatnost zavoda za javno zdravstvo. Predlaže se u Zakonu definirati strukturu timova;
5. U konačnom tekstu Zakona o zdravstvenoj zaštiti ugraditi formulaciju za mandat ravnatelja (direktora), tako da ona glasi: ''Direktor zdravstvene ustanove imenuje se na vrijeme od četiri godine'', što podrazumijeva da sadašnji ravnatelji (direktori) nastavljaju svoj mandat;

Sa zaključcima Sekcije potrebno je obavijestiti sve zavode za javno zdravstvo – članice Udruge. Hrvatskom zavod za javno zdravstvo uz zaključke treba navesti, da je Sekcija zaključila da se aktivno uključi u provedbu ovih zaključaka i pruži im potporu.

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica