Održana sekcija Domova zdravlja 11.7.2013

Poštovani,

U nastavku Vam prilažemo prezntacije o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te informacije o poslovanju domova zdravlja u razdoblju I-III.2013

 

Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Informacije o poslovanju DZ u razdoblju I-III.2013