6. sjednica Predsjedništva Udruge, 18. listopada 2018.

Dana 18. listopada 2018. godine održana je 6. sjednica Predsjedništva Udruge, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 5. redovne sjednice Predsjedništva;
2. Izvješće direktora o aktivnostima Udruge između dviju sjednica Predsjedništva;
- Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva;
3. Izvješće o aktualnim zakonodavnim aktivnostima (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju);
- Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.;
4. Informacija o izborima za tijela Udruge (Predsjedništvo, Nadzorni odbor) za iduće mandatno razdoblje;
- Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva, Marijana Mihaljević, mag.iur.;
5. Analiza poslovanja zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI 2018. godine;
- Referent: Zvonimir Laušin, dipl.oec.;          
6. Aktivnosti vezane uz održavanje 121. Kongresa poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, 25. i 26. listopada 2018. godine, Šibenik;
- Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva;
7. Razno.

18.10.2018