13. sjednica Predsjedništva, 1. rujna 2016. godine

Dana 1. rujna 2016. godine održana je 13. sjednica Predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sljedećim dnevnim redom: 1. Verifikacija zap ...

12. sjednica Predsjedništva Udruge

Dana 02. lipnja 2016. godine održana je 12. sjednica Predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sljedećim dnevnim redom: 1. Verifikacija ...