5. sjednica Predsjedništva Udruge, 10. travnja 2018.

Dana 10. travnja 2018. godine održana je 5. sjednica Predsjedništva Udruge, sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Verifikacija zapisnika s 4. redovne sjednice Predsjedništva održane dana 12. rujna 2017. godine;
2.    Izvješće direktora o aktivnostima Udruge između dviju sjednica Predsjedništva;
       Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva;
3.    Dogovor o održavanju redovne izvještajne godišnje Skupštine Udruge;
       Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.;
4.    Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu;
       Referent: Davor Katavić, dipl.oec.;
5.    Izvješće o poslovanju Udruge za 2017. godinu;
       Referent: Petar Maković, univ.bacc.oec.;
6.    Odluka o visini članarine za 2018. godinu;
       Referent: Petar Maković, univ.bacc.oec.;
7.    Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti- najznačajnije izmjene;
       Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.;
8.    Imenovanje zamjenskih članova Predsjedništva Udruge;
       Referenti: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva, Marijana Mihaljević, mag.iur.;
9.    Razno.

 • 5pred_1
 • 5pred_2
 • 5pred_3
 • 5pred_4
 • 5pred_5
 • 5pred_6
 • 5pred_7
 • 5pred_8
 • 5pred_9
 • 5pred_10
 • 5pred_11
 • 5pred_12
 • 5pred_13
 • 5pred_15
 • 5pred_16
 • 5pred_17
 • 5pred_18

10.04.2018