Sjednica Stručnog društva ljekarni, 04.07.2017.

Dana 4. srpnja 2017. godine održana je sjednica Stručnog društva ljekarni, sa slijedećim dnevnim redom: 1.    Javna nabava lijekova za ljeka ...

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 30.06.2017.

Dana 30. lipnja 2017. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, sa slijedećim dnevnim redom: 1. Verifikacija zapisnika sa sj ...