30.04.2017. Nacionalni dan Hitne medicinske službe - Predstavljamo: ZHM Krapinsko-zagorske županije

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije započeo je s radom 1. studenoga 2011. godine te pruža zdravstvenu zaštitu 24 sata svakog dana ...

Uz Nacionalni dan sigurnosti i zdravlja na radu, 28.04.2017.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) osnovan je 1996. godine kao Hrvatski  zavod za medicinu rada koji je, u okviru prist ...