Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 19.10.2017.

Dana 19. listopada 2017. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, sa slijedećim dnevnim redom: Verifikacija zapisnika sa ...

17.10.2017. Radni sastanak proširenog sastava Predsjedništva Udruge

Dana 17. listopada 2017. godine održan je radni sastanak proširenog sastava Predsjedništva Udruge, sa slijedećim dnevnim redom: Početak rad ...