25.09.2017. Obilježava se Svjetski dan ljekarnika

Svjetski dan ljekarnika obilježava se 25. rujna svake godine, na dan kad je daleke 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija (eng. International Pharmaceutical Federation - FIP).

Svjetski dan ljekarnika promiče izvrsnost i doprinos ljekarničke struke zdravlju i zajednici. Ovogodišnji Svjetski dan ljekarnika obilježava se temom:

"Od istraživanja do zdravstvene skrbi: Vaš ljekarnik Vama na usluzi“

 

"Ova tema je odabrana kako bi pokazala brojne doprinose koje ljekarnička struka pruža zdravlju. Od istraživanja i razvoja lijekova, edukacije budućih farmaceuta i farmaceutskih znanstvenika i pružanja izravne skrbi, sve to činimo u interesu naših pacijenata i zajednice", rekla je predsjednica FIP-a dr. Carmen Peña.

"Svaki su dan tri milijuna ljekarnika i farmaceutskih znanstvenika diljem svijeta prisutni kao partneri pacijentima, drugim zdravstvenim djelatnicima i znanstvenicima. Ljekarnici su sve ove elemente uspješnog partnerstva primijenili u praksi vođeni vizijom unaprijeđenog boljeg zdravlja", rekao je izvršni direktor FIP-a i glavni tajnik Luc Besançon.

 

Ljekarnička struka diljem svijeta jasno ukazuje na potrebe višesmjernog partnerstva u suvremenom zdravstvu, kako bi se što uspješnije suočili sa izazovima koji prijete zdravlju zajednice i blagostanju pojedinca, od pojave krivotvorenih lijekova do rezistencije na antibiotike i problema zlouporabe lijekova.

Lijekovi su sastavni dio ljekarničke struke, a ljekarnik je ključan zdravstveni djelatnik za odgovornu i racionalnu upotrebu lijekova, uz partnerstvo s ostalim zdravstvenim stručnjacima i pacijentima.

Dugi niz godina, FIP prepoznaje da je pristup sigurnim i efikasnim lijekovima glavni problem u mnogim dijelovima svijeta, a da ljekarnici imaju ključnu ulogu u cijelom lancu opskrbe lijekovima. Naglašavajući da ljekarnici predstavljaju lako dostupnu mrežu zdravstvenih profesionalaca od povjerenja, FIP poziva ljekarnike da proslave svoju profesiju ovog rujna i da iskoriste Svjetski dan farmaceuta, kako bi promovirali svoje vrijednosti i ulogu promicatelja zdravlja u zdravstvenom sustavu.

Svim ljekarnicima čestitamo njihov dan!

 

 

 

25.09.2017