22. redovna Godišnja skupština Udruge, 22.05.2018.

Na temelju članka 26. Statuta Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske i odluke Predsjedništva od 10. travnja 2018. godine, održana je 22. redovna, izvještajna Godišnja skupština Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, dana 22. svibnja 2018. godine u Opatiji, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Ulica Viktora Cara Emina 6, uz ovaj

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i uvodno izlaganje;
Referent: prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., predsjednik Udruge;
2. Usvajanje dnevnog reda;
3. Izbor radnog Predsjedništva Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika s 21. redovne Godišnje skupštine Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, održane dana 27. listopada 2016. godine u Zagrebu;
5. Izvješće o radu i poslovanju Udruge za 2017. godinu;
Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva, direktor Udruge;
6. Program rada Udruge za 2018. godinu;
Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva, direktor Udruge;
7. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 2017. godinu;
Referent: Petar Maković, univ.bacc.oec.;    
8. Financijski plan Udruge za 2018. godinu;
Referent: Petar Maković, univ.bacc.oec.;    
9. Izvješće o radu Nadzornog odbora Udruge;
Referent: prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, dr.med.;
10. Rasprava i usvajanje izvješća pod točkama 5.–9.;
11. Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I.–XII. 2017. godine i I.–III. 2018. godine;
Referent: Davor Katavić, dipl.oec.;
12. Razno.

Skupština je bila izuzetno uspješna, uz nazočnost većine ravnatelja i predstavnika zdravstvenih ustanova. 
Prezentirani su svi materijali po navedenim točkama dnevnog reda, te ih je Skupština jednoglasno usvojila.

26.05.2018