20.11.2017. Sastanak na temu: Analiza utjecaja Prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti na rad domova zdravlja

Dana 20.11.2017. održan je sastanak Radne skupine Udruge na kojem je analiziran utjecaj Prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti (tekst od 08.11.2017.) na rad i poslovanje domova zdravlja.

20.11.2017