20. redovna Godišnja Skupština Udruge poslodavaca u zdravstvu

Na temelju članka 26. Statuta Udruge poslodavaca u zdravstvu i odluke Predsjedništva od 05. listopada 2015. godine, održana je 20. redovna Godišnja Skupština Udruge poslodavaca u zdravstvu za 24. studenoga 2015. godine (utorak), s početkom u 11 sati u Zagrebu, u Hrvatskom liječničkom zboru, Šubićeva 9, uz ovaj

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i uvodno izlaganje:
    - prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., predsjednik Udruge,
2. Izbor dva člana u radno Predsjedništvo Skupštine,
3. Usvajanje dnevnog reda,

4. Usvajanje zapisnika s 19. redovne Godišnje Skupštine Udruge poslodavaca u zdravstvu, održane dana 16. travnja 2014. godine u Zagrebu,
5. Izvješće o radu i poslovanju Udruge za 2014. godinu i za razdoblje I.-X. 2015. godine, te Program rada Udruge za 2015. i 2016. godinu
Referent: mr. Dražen Jurković, dr. med., ravnatelj Udruge,
6. Izvješće o financijskom poslovanju za 2014. godinu i Financijski plan Udruge za 2015. i 2016. godinu
Referent: Boris Lukovnjak, mag.oec.,
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora
Referent: prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med.
8. Usvajanje dokumenata pod točkama 5. – 7.;
9. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge
Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.,
10. Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I.-IX. 2015. godine
Referent: Boris Lukovnjak, mag.oec.,
11. Razno.

Skupština je bila izuzetno uspješna uz prisutstvo osamdesetak ravnatelja i predstavnika zdravstvenih ustanova. 
Prezentirani su svi materijali po navedenim točkama dnevnog reda, te ih je Skupština jednoglasno usvojila.
Nakon službenog programa Skupštine, uslijedilo je druženje uz domjenak.

Ovdje možete preuzeti materijale za Skupštinu:

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica