19. Godišnja Skupština Udruge poslodavaca u zdravstvu

Na temelju članka 26. Statuta Udruge poslodavaca u zdravstvu i odluke Predsjedništva od 05. ožujka 2014. godine, sazvana je 19. redovna Godišnja Skupština Udruge poslodavaca u zdravstvu za 16. travnja 2014. godine (srijeda), s početkom u 11 sati u Zagrebu, u «Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba», ul. Heinzelova 88 uz ovaj

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i uvodna riječ:

- prof. dr. sc. Vlado Jukić, potpredsjednik Udruge,

- Mile Klepo, dipl.iur., ravnatelj Udruge.

2. Izbor dva člana u radno Predsjedništvo Skupštine,

3. Usvajanje dnevnog reda,

4. Usvajanje zapisnika s 18. redovne Godišnje skupštine Udruge poslodavaca u zdravstvu, održane dana 4. srpnja 2013. godine u Virovitici,

5. Uvodno izlaganje potpredsjednika Predsjedništva Udruge, i pozdravi gostiju,

 

Pauza uz domjenak

 

6. Uvjeti poslovanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini i Nacionalni plan razvoja bolnica (master plan)

 

- stajališta Skupštine,

7. Razmatranje izvješća o:

- radu Predsjedništva i o radu i poslovanju Udruge,

- financijskom poslovanju Udruge,

- radu Nadzornog odbora,

8. Usvajanje izvješća o:

- radu Predsjedništva i o radu i poslovanju Udruge,

- financijskom poslovanju Udruge,

- radu Nadzornog odbora.

9. Izbor:

- Kandidacijske komisije od 3 člana,

- Izborne komisije od 3 člana,

10. Razmatranje prijedloga Kandidacijske komisije o listi kandidata za članove Predsjedništva Udruge i Nadzornog odbora, te utvrđivanje liste kandidata,

11. Donošenje:

- Programa rada i poslovanja Udruge za 2014. godinu,

- Financijskog plana Udruge za 2014. godinu,

12. Glasovanje o izboru članova Predsjedništva Udruge i Nadzornog odbora,

13. Proglašenje rezultata izbora za članove Predsjedništva Udruge i Nadzornog odbora,

 

14. Razno.

 

 Ovdje možete preuzeti materijale za Skupštinu:

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica