[14.06.] Svjetski dan darivatelja krvi 2018.

Dana 14. lipnja svake godine, zemlje širom svijeta obilježavaju Svjetski dan darivatelja krvi. Ovim događajem zahvaljuje se dobrovoljnim, neplaćenim donatorima na njihovu darivanju krvi koja spašava živote, a također se i podiže svijest o potrebi redovitih donacija krvi kako bi se osigurala kvaliteta, sigurnost i dostupnost krvi i krvnih pripravaka za pacijente kojima je to potrebno.

Ovogodišnje geslo: Budite tu za nekog drugog. Darujte krv. Darujte život.

Transfuzija krvi i krvnih pripravaka svake godine pomaže u spašavanju milijuna života. Ona može pomoći da pacijenti koji pate od životno ugrožavajućih stanja žive dulje i kvalitetnije, te također pruža podršku prilikom složenih medicinskih i kirurških zahvata. Transfuzija krvi ima bitnu ulogu i za vrijeme hitne reakcije na katastrofe izazvane ljudskom rukom ili djelovanjem prirode.

Zdravstvene službe koja pacijentima omogućavaju pristup dovoljnim količinama sigurne krvi i krvnih pripravaka ključna su komponenta učinkovitog zdravstvenog sustava. Adekvatna opskrba može se osigurati redovitim donacijama dobrovoljnih, neplaćenih darivatelja krvi. Međutim, zdravstvene službe u mnogim zemljama suočavaju se s problemom prikupljanja dovoljnih zaliha sigurne i kvalitetne krvi. Zemlja-domaćin Svjetskog dana darivatelja krvi 2018. godine je Grčka, odnosno Helenski nacionalni krvni centar. Globalno obilježavanje Dana održava se u Ateni 14. lipnja 2018. godine.

Ključne činjenice

  • Od 112,5 milijuna donacija krvi prikupljene na globalnoj razini, otprilike polovica od njih prikuplja se u zemljama s visokim dohotkom, koje nastanjuje 19% svjetske populacije.
  • U zemljama s niskim dohotkom, do 65% transfuzija krvi daju se djeci mlađoj od 5 godina; dok je u zemljama s visokim dohotkom najčešća transfuzijska skupina pacijenata ona iznad 65 godina, što čini čak 76% svih transfuzija.
  • Na temelju uzorka od 1000 ljudi, stopa donacije krvi je 32,1 donacija u zemljama s visokim dohotkom, 14,9 donacija u zemljama višeg srednjeg dohotka, 7,8 donacija u zemljama srednjeg dohotka i 4,6 donacija u zemljama s niskim dohotkom.
  • Porast od 10,7 milijuna donacija krvi od strane dobrovoljnih neplaćenih darivatelja prijavljen je od 2008. do 2013. godine. Ukupno 74 zemlje prikupljaju više od 90% svojih zaliha krvi od dobrovoljnih neplaćenih darivatelja; međutim, 71 zemlja prikuplja više od 50% svojih krvnih zaliha od obitelji/zamjena ili plaćenih donatora.
  • Samo 51 od 180 zemalja-izvjestiteljica SZO-a proizvodi medicinske pripravke koji se dobivaju iz plazme (plasma-derived medicinal products, PDMP), a koji potječu od plazme prikupljene u toj zemlji. Ukupno 96 zemalja izvijestilo je da su svi PDMP uvezeni, 17 zemalja izvijestilo je da tijekom izvještajnog razdoblja PDMP nisu korišteni, a 16 zemalja nije odgovorilo na pitanje.

Dob i spol donatora

Podaci o rodnom profilu davatelja krvi pokazuju da globalno 30% donacija krvi daju žene, iako u 18 od 118 zemalja izvjestiteljica, manje od 10% donacija potječe od ženskih donatora.
Dobni profil darivatelja krvi pokazuje da, proporcionalno, više mladih ljudi daruje krv u zemljama s niskim i srednjim dohotkom nego u zemljama s visokim prihodima. Demografske informacije darivatelja krvi važne su za formuliranje i primjenu strategije poticanja stanovništva da se uključe u darivanje krvi.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu - www.hztm.hr

Prema podacima Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, u Hrvatskoj ima 42 darivanja na 1.000 stanovnika (oko 4% stanovništva su darivatelji krvi). U Hrvatskoj se godišnje prikupi prosječno 180.000 doza krvi. Od toga je svake godine oko 12% novih darivatelja krvi odnosno onih koji prvi put daju krv, a preostali su višestruki darivatelji krvi, koji u prosjeku daju krv dva puta godišnje.

Sigurnost krvi u Hrvatskoj je osigurana mjerama kontrole kvalitete i nadzora nad krvi i krvnim pripravcima, koje uključuju i mikrobiološku kontrolu, kao i mjerama zaštite od infekcija u zdravstvenim ustanovama koje se kontinuirano provode, te principima samodostatnosti i dobrovoljnog, neplaćenog darivanja.

Izvori: www.hzjz.hr, www.hztm.hr, www.who.int

14.06.2018