1. sjednica Predsjedništva Udruge, 16.01.2019.

Dana 16. siječnja 2019. godine održana je 1. sjednica Predsjedništva Udruge, sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Uvodni pozdrav, usvajanje dnevnog reda i utvrđivanje kvoruma;
    - prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.;
2.    Usvajanje Poslovnika o radu Predsjedništva Udruge;
    Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.;
3.    Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Predsjedništva, održane dana 21. prosinca 2018. godine;
    - prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.;
4.    Verifikacija zapisnika s 23. redovne izbore Godišnje Skupštine Udruge, održane dana 21. prosinca 2018. godine;
    - prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.;
5.    Izvješće direktora o aktivnostima Udruge između dviju sjednica Predsjedništva;
       Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.spec. javnog zdravstva;
6.    Prijedlog za izbor i imenovanje direktora Udruge za iduće mandatno razdoblje;
       Referent: prof.dr.sc.Mladen Bušić, prim.dr.med.;
7.    Razno.    

 

16.01.2019

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica