ZHM ISTARSKE ŽUPANIJE: Uvođenje educiranih volontera u rad hitne službe i mapiranje AVD uređaja

Cilj projekta je povećavanje stope preživljavanja kod srčanog zastoja i drugih hitnih stanja skraćivanjem vremena od kolapsa do početka zbrinjavanja, reanimacije i defibrilacije. Za uspješnu srčano-moždanu reanimaciju i preživljavanje bitno je reanimaciju započeti odmah, a  najkasnije unutar prve 3-4 minute od nastanka kolapsa.

Konkretni problemi su:

 1. Nesrazmjer broja timova HMS  i velikog teritorija koji pokrivaju. Postojeći broj timova HMS i uz nadstandard nije nažalost uvijek dostatan  za trenutačno pružanje pomoći svakom kome je neodložno potrebna.

2. Srčani zastoj može se desiti bilo gdje na teritoriju Županije.

3. Tokom turističke sezone broj stanovnika se višestruko povećava čime raste potencijal većeg broja ozlijeđenih, utopljenika i nastanka srčanog aresta uz  smanjivanje protočnosti prometne infrastrukture.

4. Javnost je slabo upoznata sa lokacijama automatskih uređaja za defibrilaciju.


Postojeći resursi:

1. U Istri postoji velik broj osoba koje su završile tečaj oživljavanja.

2. Gotovo svaka osoba ima pametni telefon.

3. Postojanje educiranih osoba i spasilčkih službi u turističkim odredištima, volontera Crvenog križa i volontera HGSS-a

Urađeno je slijedeće:

  1. Izrađena je baza podataka AVD uređaja i volontera  te  aplikacija za pametne telefone.

U bazu su ubačeni (mapirani)   automatski defibrilatoi na teritoriju RH. Lokacije najbližih AVD uređaja sada su dostupne svakom , a  prikazani su na interaktivnoj mapi pametnih telefona u odnosu na trenutnu lokaciju korisnika.

  1. Besplatna aplikacija za pametne telefone izrađena je na više jezika, omogućavava brzo lociranje najbližih AVD uređaja, obavještava  educirane  volontere hitne službe  da  netko u njihovoj blizini, na javnom mjestu, ima iznenadni medicinski problem koji može zahtijevati oživljavanje.
  2. Mobilna aplikacija se aktivira od strane MPDJ  (medicinske prijemno dojavne jedinice)  Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije , a obavijest  prima educirani  volonter/prolaznik samo ako se nalazi u prihvatljivoj blizini unesrećenog koji odmah može započeti pružanje adekvatne pomoći i oživljavanje do dolaska tima hitne službe i  time  osigurati dostatnu cirkulaciju za protekciju mozga i eventualno pokrenuti srce tokom prvih kritičnih  minuta.
  1. Zavod za hitnu medicinu , nastavljajući akcije iz prethodnih godina, a u suradnji sa Crvenim križem IŽ stalno radi  na povećanju  svijesti građana o postojanju i svrsi  AVD uređaja na javnim mjestima ,  o  važnosti  rane reanimacije/defibrilacije kod srčanog zastoja te na  potrebi usvajanja osnovnih postupaka održavanja života kod hitnih stanja putem certificiranih treninga u Zavodu i Crvenom križu.

Tijekom 2016. godine  bio je  249 pokušaja oživljavanja od čega je uspješnih bilo 55 (oko 22%).

98 reanimacija (39%) su započeli laici. Uvođenjem educiranih volontera očekuju se porast broja  oživljavanja započetih prije dolaska tima HMP.

Više informacija o projektu i mogućnost preuzimanje aplikacije za pametne telefone nalazi se na:
https://zhmiz.hr/novosti/projekt-ukljucivanje-volontera-u-rad-hitne-sluzbe/

13.03.2017

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica