Završen 121. Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske!

U petak, 26.10.2018. godine u Šibeniku uspješno je završen 121. Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske!

Na kongresu s međunarodnim sudjelovanjem, tijekom dva dana rada okupilo se 450 sudionika, uključujući gotovo sve ključne aktere u hrvatskom zdravstvenom sustavu, ali i šire, što naš ovogodišnji 121. Kongres po obimu, aktualnosti i važnosti tema, nizu zdravstvenih dužnosnika i ekspertnih sudionika te međunarodnom karakteru, zasigurno definira kao najvažniji zdravstveni skup u 2018. godini.

U radu Kongresa, kroz izlaganja, diskusije i okrugle stolove aktivno su sudjelovali:

 • prof.dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med., ministar zdravstva Republike Hrvatske,
 • Samo Fakin, dr.med., ministar zdravstva Republike Slovenije,
 • dr.sc. Kenan Hrapović, dipl.oecc., ministar zdravlja Crne Gore,
 • doc.dr.sc. Ines Strenja, dr.med., predsjednica Odbora sa zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora sa suradnicima,
 • Lucian Vukelić, dr.med.spec., ravnatelj HZZO-a sa suradnicima,
 • doc.dr.sc. Vlatka Martinović, dr.med., direktorica Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH te
 • prim. Željko Plazonić, dr.med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske,

kao i župani te drugi predstavnici županija, gradonačelnici, članovi Hrvatskog liječničkog zbora te mnogobrojni predstavnici komora, udruga  pacijenata, sindikata, stručnih društva i ostalih organizacija u zdravstvu Hrvatske, predstavnici farmaceutske industrije, IT sektora i medija, uz domaće i međunarodne stručnjake iz različitih područja vezanih za zdravstveni sustav.

Stručnjaci iz hrvatskog zdravstvenog sustava te inozemni gosti-predavači priredili su i izložili 33 aktualne teme koje su obuhvaćale sve razine zdravstvene zaštite.

Održana su dva okrugla stola i panel-diskusija koje su vodili Mario Harapin i Mislav Togonal,  na kojima su istaknuti zdravstveni stručnjaci razgovarali i odgovarali na pitanja o aktualnim, važnim i zanimljivim temama: o stanju i planovima u hrvatskom zdravstvu, o zdravstvenom menadžmentu, o ugovaranju, o bolničkom sektoru, o javnom zdravstvu i prevenciji, o modelima nabave opreme, o utjecaju novih zdravstvenih zakona na rad i funkcioniranje zdravstvenih ustanova na svim razinama te o zdravstvenim sustavima u susjednim državama: Sloveniji, Crnoj Gori i FBiH, o kojima su govorili ministri i zdravstveni dužnosnici tih zemalja.

Foto-galerija Kongresa - I. dio može se pogledati u nastavku, a II. dio može se pogledati: OVDJE.

 • solaris amadria upuz (6)
 • solaris amadria upuz (7)
 • solaris amadria upuz (8)
 • solaris amadria upuz (14)
 • solaris amadria upuz (13)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • f_1
 • f_3
 • f_4
 • f_5
 • f-2
 • solaris amadria upuz (1)
 • solaris amadria upuz (2)
 • solaris amadria upuz (3)
 • solaris amadria upuz (4)
 • solaris amadria upuz (5)
 • solaris amadria upuz (10)
 • solaris amadria upuz (11)
 • solaris amadria upuz (12)
 • solaris amadria upuz (15)
 • solaris amadria upuz (16)
 • solaris amadria upuz (17)
 • solaris amadria upuz (18)
 • solaris amadria upuz (19)
 • solaris amadria upuz (20)
 • solaris amadria upuz (21)
 • solaris amadria upuz (22)
 • solaris amadria upuz (23)
 • solaris amadria upuz (24)
 • solaris amadria upuz (25)
 • solaris amadria upuz (26)
 • solaris amadria upuz (27)
 • solaris amadria upuz (28)
 • solaris amadria upuz (29)
 • solaris amadria upuz (30)
 • solaris amadria upuz (31)
 • solaris amadria upuz (32)
 • solaris amadria upuz (37)
 • solaris amadria upuz (38)
 • solaris amadria upuz (39)
 • solaris amadria upuz (40)
 • solaris amadria upuz (41)
 • solaris amadria upuz (42)
 • solaris amadria upuz (43)
 • solaris amadria upuz (44)
 • solaris amadria upuz (45)
 • solaris amadria upuz (46)
 • solaris amadria upuz (47)
 • solaris amadria upuz (48)
 • solaris amadria upuz (49)
 • solaris amadria upuz (50)
 • solaris amadria upuz (51)
 • solaris amadria upuz (52)
 • solaris amadria upuz (53)
 • solaris amadria upuz (54)
 • solaris amadria upuz (55)
 • solaris amadria upuz (56)
 • solaris amadria upuz (57)
 • solaris amadria upuz (58)
 • solaris amadria upuz (59)
 • solaris amadria upuz (60)
 • solaris amadria upuz (61)
 • solaris amadria upuz (62)
 • solaris amadria upuz (63)
 • solaris amadria upuz (64)
 • solaris amadria upuz (65)
 • solaris amadria upuz (66)
 • solaris amadria upuz (67)
 • solaris amadria upuz (68)
 • solaris amadria upuz (69)
 • solaris amadria upuz (70)
 • solaris amadria upuz (71)
 • solaris amadria upuz (72)
 • solaris amadria upuz (73)
 • solaris amadria upuz (74)
 • solaris amadria upuz (75)
 • solaris amadria upuz (76)
 • solaris amadria upuz (77)
 • solaris amadria upuz (78)
 • solaris amadria upuz (79)
 • solaris amadria upuz (80)
 • solaris amadria upuz (81)
 • solaris amadria upuz (82)
 • solaris amadria upuz (83)
 • solaris amadria upuz (84)
 • solaris amadria upuz (85)
 • solaris amadria upuz (86)
 • solaris amadria upuz (88)
 • solaris amadria upuz (89)
 • solaris amadria upuz (90)
 • solaris amadria upuz (91)
 • solaris amadria upuz (92)
 • solaris amadria upuz (93)
 • solaris amadria upuz (94)
 • solaris amadria upuz (95)
 • solaris amadria upuz (96)
 • solaris amadria upuz (97)
 • solaris amadria upuz (98)
 • solaris amadria upuz (99)
 • solaris amadria upuz (100)
 • solaris amadria upuz (101)
 • solaris amadria upuz (102)
 • solaris amadria upuz (103)
 • solaris amadria upuz (104)
 • solaris amadria upuz (105)
 • solaris amadria upuz (106)
 • solaris amadria upuz (107)
 • solaris amadria upuz (108)
 • solaris amadria upuz (109)
 • solaris amadria upuz (110)
 • solaris amadria upuz (111)
 • solaris amadria upuz (112)
 • solaris amadria upuz (113)
 • solaris amadria upuz (114)
 • solaris amadria upuz (115)
 • solaris amadria upuz (116)
 • solaris amadria upuz (117)
 • solaris amadria upuz (118)
 • solaris amadria upuz (119)
 • solaris amadria upuz (120)
 • solaris amadria upuz (121)
 • solaris amadria upuz (122)
 • solaris amadria upuz (123)
 • solaris amadria upuz (124)
 • solaris amadria upuz (125)
 • solaris amadria upuz (126)
 • solaris amadria upuz (127)
 • solaris amadria upuz (128)
 • solaris amadria upuz (129)
 • solaris amadria upuz (130)
 • solaris amadria upuz (131)
 • foto_1
 • foto_2
 • foto_3
 • foto_4
 • foto_5

29.10.2018