Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Predsjedništvo i tijela Udruge poslodavaca u zdravstvu razmatrala su Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojeg je ministar zdravstva i socijalne skrbi dostavio Udruzi na mišljenje.

Stajališta i prijedlozi Udruge sadržani su u materijalu:

"Primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstevnoj zaštiti"