Vlada RH: Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u 2016. godini

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini. Odluka je objavljena u „Narodnim novinama“ br. 83 od 16. rujna 2016. godine, a možete je pročitati na sljedećoj poveznici:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_09_83_1844.html

21.09.2016

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica