VAŽNO: 15.09.2016. na e-Savjetovanju objavljeni prijedlozi novih Pravilnika o specijalizaciji doktora medicine i doktora obiteljske medicine

Tekst oba prijedloga možete pročitati na donjim poveznicama:

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

15.09.2016