Važna obavijest

Uprava za pravne i financijske poslove Ministarstva zdravlja uputila je zdravstvenim ustanovama Uputu Ministarstva financija vezano za unos računa u sustav državne riznice. Posebna pozornost skreće se na na drugi stavak Upute prema kojem su proračunski korisnici dužni unijeti primljene račune u sustav državne riznice najkasnije pet dana od njihovog zaprimanja.

Nakon primitka citirane Upute uslijedilo je učestalo obračanje zdravstvenih ustanova Udruzi poslodavaca u zdravstvu sa traženjem tumačenja Upute i traženjem definiranja obveza zdravstvenih ustanova.

S ciljem pomoći zdravstvenim ustanovama Udruga poslodavaca kontaktirala je Ministarstvo financija, konkretno dipl.oec, Ivanu Jakir Bajo iz Sektora za izvršavanje državnog proračuna pri Ministarstvu financija i dobila tumačenje prema kojem se obveze iz Uputa odnose na Ministarstva, a ne odnose se na zdravstvene ustanove. Postupak evidentiranja, kontrole i plaćanja računa za izvršene usluge i isporučenu robu zdravstvenim ustanovama, ostaje nepromijenjen u odnosu na sadašnje stanje, s time da se striktno moraju primjenjivati odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Napominjemo da prema odredbama citiranog Zakona zdravstvene ustanove obveze moraju plaćati u roku od 30 dana ako nemaju zaključen ugovor sa isporučiteljem.  Ukoliko postoji zaključen ugovor sa isporučiteljem , zdravstvena ustanova dužna je obvezu platiti u roku od 60 dana.

UPUZ

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica