[UPUZ] Usklađivanje knjigovodstvenih evidencija - Dopis bolnicama

Nastavno na dopis Ministarstva financija KLASA: 400-02/20-01/5, URBROJ: 513-05-03-20-1, od dana 15. siječnja 2020. godine, vezano uz obvezu usklađivanja knjigovodstvenih evidencija u financijskim izvještajima bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije s financijskim izvještajima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Udruga je uputila dopis članicama - bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Dopis se može pročitati OVDJE.

 

24.01.2020