Upute za sufinanciranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine sredstvima iz EU fondova u PZZ

Nastavno na sastanak održan 19. travnja 2016. godine u Ministarstvu zdravlja na temu sufinanciranja specijalističkog usavršavanja doktora medicine sredstvima iz EU fondova na primarnoj razini na kojem je sudjelovao direktor Udruge mr. Dražen Jurković, dr. med., obavještavamo Vas kako OVDJE možete preuzeti dokument Ministarstva zdravlja pod nazivom ''Sažetak operacije s uputama koji predstavlja pomoć i uputu u apliciranju za sredstva Europske unije.