UPISI U TIJEKU!! Program usavršavanja MENADŽER U ZDRAVSTVENIM SUSTAVIMA 2016/2017.

                                

 

Udruga poslodavaca u zdravstvu u suradnji s Visokim učilištem Effectus – visoka škola za financije i pravo iz Zagreba od 03. studenog 2016. god. provodi program jednogodišnjeg usavršavanja "Menadžer u zdravstvenim sustavima" za treću generaciju polaznika.

Autor projekta i voditelj programa:
   mr. Dražen Jurković, dr.med.    

Program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima namijenjen je:
- ravnateljima, zamjenicima i pomoćnicima ravnatelja
- predsjednicima upravnih vijeća
- rukovoditeljima ekonomsko - financijskih službi
- rukovoditeljima pravnih službi
- pročelnicima županijskih ureda za zdravstvo i njihovim suradnicima
- privatnim zdravstvenim djelatnicima
- koncesionarima u zdravstvenom sustavu
- poslovnim partnerima zdravstvenih ustanova  i drugim zainteresiranim osobama za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima

Nastavni plan -  program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima
 

Modul Predmet – nastavne cjeline Nositelj Br. nast. sati
1. Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a

Mr. Dražen Jurković, dr.med.
Boris Lukovnjak, mag.oec.

Davor Katavić, dipl. oec.
Tihomir Strizrep, dr.med

34
2. Osnove menadžmenta i upravljanje ljudskim potencijalima Dr.sc. Đuro Horvat

8

3.

Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava,
DTS, DTP

Prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.
Prof.dr.sc. Davor Štimac,
dr.med.
Prof.dr.sc. Marko Banić, dr.med.
Nevenka Kovač, dr.med., mag.spec.oec.
Ivan Lukovnjak, dipl.oec.

30 

4.

Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH- DZ, ZZJZ, ZHM

Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.
Dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med.
Prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med.
Mr.sc. Jasna Ninčević, dr.med.spec.

12

 

5. Politika lijekova i farmakoekonomija

Dr.sc. Luka Vončina, dr.med.
Sani Pogorilić, mr.pharm.

14

6. Komunikacijske vještine i odnosi s medijima

Andreja Šantek, dipl.novinar
Ivana Rimac Lesički, dipl.novinar

16
7. Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH

Marijana Mihaljević,mag.iur.
Dr.sc. Ksenija Klasić
Mr. Dubravka Jadro, dipl.iur.

15

8. Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvenim ustanovama

Mr.sc. Ivan Idžojtić
Antoaneta Bilić dipl.oec.

10
9. Osnove zaštite na radu i prava iz radnog odnosa

Ivan Božajić,
struč.spec.ing.sec.
Darko Milković, mag.iur.
Goran Trbojević, dipl.iur.

10
10. Obvezni doprinosi i porezni aspekti Dr.sc. Marija Zuber, dipl.oec. 6
11.

Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo

Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med.
Zvonimir Šostar, dr.med.

16
12. Privatno zdravstvo i medicinski turizam

Univ. mag. Željko Rotim, dr.med.dent.
Dr.sc. Tomislav Madžar, dr.med.spec.

10
13. Gosti predavači

Prim. Siniša Varga, dr.med.dent.
Mr. Darko Milinović, dr.med.
Predstavnici aktualne administracije
( Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje )

14
    UKUPNO 195

Gosti predavači jednogodišnjeg usavršavanja
 

                   prim. Siniša Varga, dr.med.dent.                                    mr. Darko Milinović, dr.med.
                                ministar zdravlja                                                 ministar zdravstva i socijalne skrbi
                      ( 2014. - siječanj 2016. god. )                                                 ( 2008. - 2011. god. )

                                                       

                                                       Tatjana Prenđa Trupec, mag.ing.el.MBA

                                                                 Direktorica HZZO-a

                                                       ( siječanj 2015. god. - svibanj 2016. god. )

 

                                                    Predstavnici aktualne administracije
                                      ( Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje )

Nakon završetka ovog programa polaznik stječe znanja i vještine  za upravljanje zdravstvenim ustanovama na svim razinama zdravstvenog sustava, te će biti osposobljen analizirati mikroekonomske i makroekonomske aspekte ekonomike zdravstvenog sustava, izmjeriti učinkovitost sustava i ishoda zdravstvenih intervencija, primijeniti zakonodavne norme na procese upravljanja zdravstvenim sustavom, primijeniti zdravstvene politike i pravni okvir kojima su definirani ciljevi na proces upravljanja zdravstvenim sustavom, koristiti informacije iz računovodstvenih evidencija za donošenje poslovnih odluka.

Mogućnost on - line praćenja nastave putem linka za pristup izravnom video prijenosu iz dvorane

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON - LINE prijavnicu putem linka http://edu.vsfp.hr/prijava/

14.10.2016

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica