Udruga poslodavaca u zdravstvu - sudjeluje u međunarodnim projektima

Udruga poslodavaca u zdravstvu radi projekt za Ministarstvo zdravstva Republike Kosovo Uvođenje glavarine kao modela plaćanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .

  • Projekt Kosovo
  • Projekt PZZ za Kosovo

Na slici su kolege iz Ministarstva zdravstva, Agencije zdravstvenog osiguranja i Domova zdravlja Priština, Prizren i Mališevo sa direktorom Udruge mr. Draženom Jurkovićem,  koji je jedan od edukatora.