Učlanjenje Opće bolnice Varaždin

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske sa zadovoljstvom i veseljem pozdravlja povratak i ponovno učlanjenje svoje stare članice, Opće bolnice Varaždin, a time i nastavak ovog pozitivnog trenda.

Opća bolnica Varaždin prošle je godine proslavila 120 godina svog djelovanja, iako je bolnička djelatnost započela još i ranije, davne 1859. godine. Ali bolnica na sadašnjoj lokaciji izgrađena je 1898. godine pod imenom "Javna gradska bolnica Franje Josipa I." Za tadašnje prilike bolnica je bila vrlo suvremena: imala je električno osvjetljenje, centralno grijanje i tekuću vodu te je omogućavala komforniji rad s bolesnicima i primjenu novijih dostignuća u struci. Započelo se s jednom ustanovom koja je i danas u funkciji i poznata u populaciji kao "stara kirurgija" jer se kirurška djelatnost u toj zgradi najduže zadržala. Počela je samo s prizemljem, sa kapacitetom od 35 do 40 kreveta, ukupnog kapaciteta od oko 100 bolesnika. Kroz 120 godina bolnica se postepeno razvijala, rasla, dograđivala te u konačnici, spajanjem s nekadašnjim bolnicama u Klenovniku i Novom Marofu dosegla jednu veličinu na razini regionalnog centra. Opća bolnica Varaždin danas je jedan regionalni centar, bolnica druge kategorije od regionalnog značaja, po svojoj veličini četvrta u Hrvatskoj.

Na dnevnoj bazi kroz istu prođe na stotine pacijenata, dok na mjesečnoj bazi samo kroz poliklinički dio prođe oko 35 tisuća pacijenata. Radi se jednoj ogromnoj brojci, na godišnjoj razini gotovo milijunskoj, odnosno govorimo o otprilike 870 tisuća pacijenata koji prođu, budu obrađeni ili liječeni u Općoj bolnici Varaždin.

Od važnijih završenih projekata treba izdvojiti završetak energetske obnove bolnice u prosincu  2018. godine. Projekt vrijedan 83,5 milijuna kuna je započet u kolovozu 2017. godine, a završen krajem prosinca 2018. godine. Na godišnjoj razini očekuju se uštede na energentima u minimalnom iznosu od 4 milijuna i 250 tisuća kuna. Pred bolnicom je u narednom razdoblju još jedan veliki investicijski ciklus, koji uključuje nekoliko drugih započetih projekata u zadnjih godinu dana u ukupnoj vrijednosti od oko 230 milijuna kuna.

Isto tako, ulaže se i u edukaciju liječnika, a priprema se i poseban sustav kreditiranja kako bi se liječnike s obiteljima privuklo u Varaždinsku županiju.

 

Od 2017. godine za ravnatelja OB Varaždin imenovan je Nenad Kudelić, dr. med.

 

12.04.2019