Sufinanciranje iz sredstava EU: specijalističkog usavršavanja i ulaganja u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini

Dana 19. travnja 2016. godine u Ministarstvu zdravlja održan je sastanak na temu sufinanciranja iz EU fondova specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine, ginekologije, opstetricije, pedijatrije, kliničke radiologije, te hitne medicine za potrebe primarne zdravstvene zaštite na nerazvijenim područjima (poziv). Na sastanku je, uz pročelnike za zdravstvo županija i druge pozvane, aktivno sudjelovao direktor Udruge mr. Dražen Jurković, dr. med.

Shodno navedenom obavještavamo Vas o informacijama iznesenim na sastanku.

Projekt se odnosi na sufinanciranje 85% vrijednosti kroz sredstva iz EU fondova, dok 15% čini učešće koje bi osiguravale zdravstvene ustanove iz vlastitih sredstava.

Projektne mogućnosti se odnose na sve zdravstvene ustanove primarne razine (domovi zdravlja i zavodi za hitnu medicinu) koje su dio Mreže javne zdravstvene službe, te se nalaze na otoku ili županiji čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH.

Broj specijalizacija po zdravstvenoj ustanovi nije ograničen, a u navedenom sufinanciranju specijalizacija mogu se postaviti zahtjevi i za specijalizacije koje su u tijeku.

Objavljivanje natječaja se očekuje kroz 15 dana na stranicama Ministarstva zdravlja, te Vas molimo Vas da dostavite Vaše prijedloge eventualnih dodatnih kriterija koji se mogu ugraditi u navedeni natječaj na info@upuz.hr najkasnije do 29. travnja 2016. s naslovom ''Kriteriji – EU fondovi''.

Također Vas obavještavamo da se natječaj za sredstva iz EU fondova vezan uz primarnu zdravstvenu zaštitu, a prethodno obustavljen, vjerovatno nastavlja nakon 16. svibnja 2016., te da 15 domova zdravlja koji su imali tu mogućnost nije podnijelo zahtjeve, a sredstva još nisu iscrpljena.

EU projekti koje domovi zdravlja mogu prijaviti vezani su uz sljedeće aktivnosti:

1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini;

2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja);

3. Manji infrastrukturni zahvati u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme („Narodne novine“ broj 61/11 i 128/12);

4. Priprema tehničke dokumentacije povezane sa građevinskim radovima dogradnje/rekonstrukcije/adaptacije u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme („Narodne novine“ broj 61/11 i 128/12) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3);

5. Nadzor i kontrola nad građenjem (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3);

6. Upravljanje projektom;

7. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU.

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica