Sudjelovanje Udruge na 2. nacionalnoj Konferenciji ''Kvaliteta i sigurnost u zdravstvu''

Dana 3. prosinca 2015. godine u Zagrebu održana je 2. nacionalna Konferencija ''Kvaliteta i sigurnost u zdravstvu'' u organizaciji Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. U izuzetno kvalitetnom i zanimljivom programu Konferencije sudjelovao je i zamjenik direktora Hrvatske udruge poslodavaca u zdravstvu Boris Lukovnjak, mag.oec. s predavanjem ''Upravljanje kvalitetom kao determinanta uvjeta poslovanja zdravstvenih ustanova''.