Stručni forum: Plaće u zdravstvu - obračun prekovremenih sati

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske organizira jednodnevno savjetovanje - stručni forum na temu:

Obračun prekovremenih sati

04.03.2020., 10.00 h, Hotel Antunović Zagreb,  Zagrebačka avenija 100a

[PRIJAVITE SE]

Posljednjh godina zdravstveni radnici u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja počeli su podizati tužbe radi načina obračuna prekovremenih sati, zauzimajući stav da se ti sati trebaju obračunati tako da se plaća u prekovremenom radu uvećava ne samo za 50% od osnovne plaće već i za preostale dodatke na koje ostvaruju pravo u redovnom radnom vremenu.

Po navedenom pitanju postojala je neujednačena sudska praksa i različita shvaćanja sudova te je stoga radi ujednačavanja sudske prakse Vrhovni sud Republike Hrvatske, na sjednici 9. prosinca 2019. godine, zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad navodeći da:

 "Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj 143/13 i 96/15, dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu."

S obzirom na pravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, pokrenut je postupak pregovora radi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naglasak ovog savjetovanja - stručnog forima bit će na daljnjem postupanju zdravstvenih ustanova vezano uz obračun plaća zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u prekovremenom radu, te pitanjima vezano uz materijalne aspekte ove teme – naknada razlike plaće, kamate i sudski troškovi u slučajevima kada su podignute tužbe, naknada razlike plaće zaposlenicima koji nisu podigli tužbe, izvor sredstava za navedeno i dr.

Tijekom panela koji će uslijediti nakon predavanja sudionici će moći iznijeti nejasnoće i upite, te dobiti odgovore na otvorena pitanja.

Prijava: ovdje

Program savjetovanja-foruma pogledajte: ovdje

Kotizacija (PDV nije uključen)

  • za članove Udruge*:     550,00 kn
  • za ostale sudionike*1100,00 kn

----------

Plaćanje molimo izvršiti na: Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, žiro-račun IBAN HR2523600001101235488, Zagrebačka banka d.d., poziv na broj HR00 1611-(OIB ustanove), uz naznaku "Forum".

25.02.2020

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica