Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Na web stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljeno je da dana 1. travnja 2016. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja do 30. travnja 2016. godine na e-mail adresuzainteresirana.javnost@hzzo.hr.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Obrazloženje uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja