Priopćenje UPUZ-a: Usluge zavoda za javno zdravstvo nisu parafiskalni namet

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je javno priopćenje kojim je upozorila da se na popisu parafiskalnih nameta navode i dvije stručne usluge koje obavljaju zavodi za javno zdravstvo, a koje su izuzetno važne za provedbu i održavanje visokih sanitarnih standarda i sigurnosti osoba koje rukuju hranom, konzumenata te prostora u kojima se obavljaju ugostiteljsko-turističke djelatnosti i stoga se nikako ne bi smjele nalaziti na tom popisu.

Priopćenje je danas, 16.03.2017., objavljeno u dijelu medija i internetskih portala:

Glas Istre:

HINA -  UPUZ: Na popisu parafiskalnih nameta i dvije zdravstvene usluge

t-portal - Oštro upozorenje: "Pregledi na kliconoštvo nisu parafiskalni nameti"

InDirektno - Priopćenje UPUZ-a: Usluge zavoda za javno zdravstvo nisu parafiskalni namet!

Dalmacija News - UPUZ: Usluge zavoda za javno zdravstvo nisu parafiskalni namet

Nazvisni. HR - UPUZ: Usluge zavoda za javno zdravstvo nisu parafiskalni namet

Integralni tekst priopćenja može se pročitati u nastavku:

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske podržava inicijativu Vlade Republike Hrvatske koja za cilj ima smanjenje parafiskalnih nameta i poticanje gospodarstva. Međutim, na popis parafiskalnih nameta uvrštene su i dvije usluge koje obavljaju svi zavodi za javno zdravstvo, a koje su, po mišljenju zdravstvene struke, nužne za održavanje i očuvanje dostignutog zdravstvenog standarda u Republici Hrvatskoj i kao takve ne mogu se svrstati na popis parafiskalnih nameta. Riječ je o uslugama: Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom  i Naknada za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom.

Usluge zavoda za javno zdravstvo nisu parafiskalni namet

Zagreb, 15. ožujak 2017. Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske podržava napore Vlade Republike Hrvatske u nastojanju poticanja jače gospodarske aktivnosti poduzetnika. U vidu proaktivne politike rasterećenja gospodarstva, Ministarstvo gospodarstva prezentiralo je popis parafiskalnih nameta u kojima su zabilježene dvije usluge koje rade zavodi za javno zdravstvo: Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom i Naknada za edukacije o higijeni osoblja koje radi u neposrednom kontaktu s hranom. Gore navedene usluge zavoda za javno zdravstvo propisane su Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i nikako ne bi smjele pripadati u kategoriju parafiskalnih nameta, jer se navedenim uslugama vrše zdravstveni pregledi i edukacija osoba koje su potencijalni nositelji i širitelji zaraznih bolesti. 

Ovim putem  podsjećamo da se u Republici Hrvatskoj više od 18% BDP-a ostvaruje u sektoru turizma u kojem rade, trenutno, zdravstveno nadzirani ugostiteljski djelatnici. Ukidanjem ovih usluga, odnosno smanjenjem njihove frekvencije, dovela bi se u pitanje zdravstvena sigurnost osoblja i konzumenata, a time bi bila znatno narušena i kvaliteta ugostiteljsko-turističke usluge. Umjesto da zdravstvenu sigurnost, koju nude naši turističko-ugostiteljski objekti upravo zahvaljujući ovakvim preventivnim zdravstvenim pregledima, promoviramo i marketinški iskoristimo, suočavamo se s nerazumljivom inicijativom da se ovi pregledi ukinu ili obavljaju neprimjerenom učestalošću. Hrvatska ima dugu tradiciju u prevenciji zaraznih bolesti, kojom je postignut jedan od najviših svjetskih standarda što se tiče zdravstvene zaštite gostiju i osoblja u ugostiteljskim objektima.

Svakako je potrebno pažljivo razmotriti grupe za koje su preventivni pregledi obvezni, kao i sam sadržaj tih pregleda, ali nikako se ne bi smjelo razgovarati o ukidanju ili promjeni učestalosti  pregleda, jer bi se time zdravstveni standard u ugostiteljskim objektima bitno smanjio. Preventivni pregledi ne smiju biti svrstani u kategoriju parafiskalnih nameta i stoga što se radi o specijaliziranoj, visokostručnoj usluzi iza koje stoji rad doktora medicine specijalista epidemiologa i mikrobiologa, kao i magistara sanitarnog inženjerstva, dok su parafiskalni nameti isključivo nameti slični poreznim davanjima.

Dobro je podsjetiti na nedavne ekscesne situacije s mikrobiološki neispravnom hranom kojoj je istekao rok trajanja u određenim velikim trgovačkim lancima, a koji su prilično uznemirili naše građane. Stoga smo mišljenja da su neki trgovački lanci nepoštivanjem sanitarnih standarda i prekoračenjem roka uporabe, pokazali potrebu za upravo suprotnim djelovanjem: povećana kontrola i edukacija nužne su najmanje u sadašnjem, od strane struke propisanom obimu, bez njihova smanjenja, kako bi se te situacije u budućnosti izbjegle.

Udruga smatra da bi ukidanje i/ili smanjenje usluga zavoda za javno zdravstvo moglo izazvati negativne posljedice po opće zdravlje i sigurnost konzumenata, jer bi se smanjila prevencija, kontrola i nadzor zdravstvenog stanja ugostiteljskih djelatnika. Trenutno propisani zdravstveni nadzor osoba koje rade s hranom daje nam sigurnu epidemiološku situaciju te u Hrvatskoj nema skandala s masovnim trovanjima/zarazama ljudi. 

U turizmu je izuzetno velika fluktuacija radne snage u vrijeme turističke sezone, stoga bi ukidanje, odnosno smanjenje ovih usluga znatno umanjilo zdravstvenu sigurnost građana i turista.

Imajući u vidu sve navedeno, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske protivi se uvrštavanju zdravstvenih usluga u grupu parafiskalnih nameta te traži da se, zbog zdravstvene sigurnosti građana, predmetne zdravstvene usluge uklone s tog popisa, tim više što je i ministrica gospodarstva poduzetništva i obrta, Martina Dalić u svojim javnim istupima potvrdila da, zbog osjetljivosti ove teme, dodatnog ukidanja preventivnih pregleda u sektoru turizma i ugostiteljstva neće biti.

 

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica