Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

U ''Narodnim novinama'' br. 8 od 23. siječnja 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Tekst Pravilnika možete preuzeti na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_8_177.html