Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

U Narodnim novinama broj 11 od 03.02.2016. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole. Tekst Pravilnika možete preuzeti na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_11_291.html .